THE LOST MALEV

Laatste nieuws

2018

Het Algemen Dagblad publieerde een artikel over de zaak van mijn vader: www.ad.nl/utrecht/doornse-francine-55-zoekt-al-40-jaar-naar-omgekomen-vader~a9b670b8/.

Naar aanleiding hiervan maakte Het Hart van Nederland een item met aan het slot de vraag of iemand van de KL 845 die toevallig in Beiroet stond nog iets zou weten: www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/francine-zoekt-al-40-jaar-naar-lichaam-omgekomen-vader/

2015

Op de veertigste verjaardag van de crash, 30 september 2015, schreef ik een brief naar onze Minister van Buitenlanse Zaken waarin ik o.a. vroeg naar de uitkomst van de stappen ondernomen door de Britse, Finse, Franse, Duitse en Nederlandse ambassadeurs.

2014

Tot grote ontzetting van de wereld is op 17 juli een passagiersvliegtuig neergehaald. Alle 298 inzittenden van MH17 kwamen bij dit gruwelijk misdrijf om, waaronder 195 landgenoten.
Op deze dag van Nationale Rouw (23-7-2014) rouwen wij allen om hen. Doodsklokken luiden, verdriet heerst.
Een minuut stilte, voor altijd het gemis.
De indrukwekkende en respectvolle terugkomst is begonnen.
Onze minister heeft treffende woorden gesproken over deze ramp ( nos.nl/video/677806-emotionele-toespraak-timmermans-vnveiligheidsraad.html ):

Het heeft geleid tot verdriet, woede en wanhoop.
Verdriet om het verlies van dierbaren.
Woede om het misdadige neerhalen van een passagiersvliegtuig.
Wanhoop bij het zien van het tergend langzame proces van het veiligstellen van de rampplek en het bergen van de slachtoffers.
Nederland geeft aan één kwestie de hoogste prioriteit. Breng de stoffelijke resten van de slachtoffers naar huis. Het is een zaak van menselijk fatsoen dat stoffelijke resten met respect worden behandeld en dat het bergen daarvan zonder enig oponthoud plaatsvindt.
Ze verdienen het om naar huis te kunnen.

Woorden die ik hartgrondig ondersteun en waarvan ik zou wensen dat ze ook van toepassing zijn op mijn vader en andere slachtoffers van MA240. De minister vervolgt:

Ik steun een gedegen onderzoek naar de oorzaak van de ramp met de MH17. Zodra is vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de crash van vlucht MH17 moeten de schuldigen worden berecht en ter verantwoording worden geroepen.
Dat zijn we verschuldigd aan de slachtoffers.
Dat zijn we verschuldigd aan ons rechtsgevoel.
Dat zijn we verschuldigd aan de mensheid.
Wij zullen niet rusten totdat alle feiten boven tafel zijn en recht is gedaan.

Mijn hart gaat uit naar alle nabestaanden van MH17.
Het ziet er naar uit dat de slachtoffers thuis komen en dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van deze ramp. Misschien dat het recht zijn beloop zal kunnen krijgen.
Wat MA240 betreft echter niets van dit alles: geen gedegen onderzoek, hulp om de zwarte dozen te vinden werd afgeslagen, er is niet naar het vliegtuig gezocht. Ons is nooit iets verteld over de berging van de slachtoffers (en werd tot een paar jaar geleden zelfs ontkend), de niet geïdentificeerde slachtoffers zijn op een voor ons onbekende plaats begraven en de oorzaak van de ramp is eveneens onbekend.
Ik kan alleen maar het geheel eens zijn met de woorden van onze minister en daarom kunnen wij nog steeds niet rusten: dat zijn wij de slachtoffers, het recht en de mensheid verschuldigd.
Mijn vader en andere slachtoffers van MA240 verdienen het om thuis te komen...2012

Wegens de crisis (financieel en politiek) in Hongarije en de problemen in Libanon (nu in Syrië een burgeroorlog aan het woeden is) hebben stappen onzerzijds niet veel zin. Hopelijk dat het komende jaar beter zal gaan. Voor mijn moeder zal dit te laat zijn: zij is dit jaar overleden.

2011

De door de Brits-Hongaarse nabestaande aangespannen rechtszaak is inhoudelijk helaas niet behandeld omdat Hongaarse familieleden akkoord zijn gegaan met de ontvangst van een vergoeding in ruil voor 'finale kwijting'. Het fonds, dat opgericht was voor de zoektocht naar o.a. de zwarte dozen, is daarvoor gebruikt.


2010

De aflevering van 17 september 2010 van het programma " De Wandeling " van de KRO gaat over de zaak van mijn vader.
=> www.kro-ncrv.nl/dewandeling/seizoenen/seizoen-2010/de-wandeling31

2009

Het afgelopen jaar is regelmatig gevraagd wanneer er antwoord zal komen van de Libanese en Hongaarse regeringen op vragen die de Ambassadeurs van Nederland hebben gesteld (samen met de Ambassadeurs van Engeland, Finland en - uit solidariteit ook Duitsland). Tot op heden is zo'n antwoord niet gekomen.

De Engels-Hongaarse nabestaande is een rechtszaak in Hongarije begonnen. Zijn zaak is, nadat alle uitstelmiddelen door de landsadvocaat waren uitgeput, door de rechtbank ontvankelijk verklaard. De zaak zal in 2011 voorkomen.

In januari zijn vragen aan de Europese Commissie gesteld door Dhr E. Meijer:
=> www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-0015+0+DOC+XML+V0//NL
Het antwoord luidde:
" E-0015/09EN Answer given by Ms Ferrero-Waldner on behalf of the Commission (3.3.2009): "The Commission has no jurisdiction to deal with the question asked, which is a matter solely for the national authorities concerned."

2008

- NOVA uitzending van zaterdag 20 december 2008

=> www.uitzendinggemist.net/aflevering/79779/Nova.html

- Artikel Sietske Galama over Libanon:
=> Zoektocht_naar_een_beerput__die_niemand_wil_openen_.html
- Artikel Volkskrant over deze zaak van 29 december 2008 :
=> beta.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-spookvlucht~b4759ab8/